Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

Tipo Expediente Procedimiento Objeto Importe Estado
552/2017 Enajenación Onerosa de Bienes Patrimoniales por Subasta Pública
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 445/2017 Contrato de Obras por Procedimiento Negociado Sin Publicidad y Tramitación Urgente obra mantemento e mellora accesos nucleos as abegas e a igrexa -AGADER 69.638,00 €
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 439/2017 Contrato de Obras por Procedemento Negociado sen Publicidade OBRAS DO PROXECTO DE REPARACION DO DESPOSITO ABASTECEMENTO DE AUGA POUSADA -SUBV FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 393/2017 Contrato de Obras por Procedemento Negociado con Publicidade obras do proxecto “Intervención en casa Galocha para adecuación de locais para prestación de servizos múltiples e dinamización local en Bretoña” 66.097,82
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 394/2017 Contrato de Obras por Procedemento Negociado sen Publicidade obras do proxecto “ Actuacións previas á rehabilitación interior da casa Galocha en Bretoña” 15.554,50
ABERTO MULTICRITERIO 463/2017 Contrato de Obras por Procedemento Aberto, Oferta Economicamente Máis Vantaxosa, Varios Criterios de Adxudicación, Tramitación Urxente SUBMINSITRACION DUN TRACTOR NOVO E DOUS APEIROS DESBROZADORAS 90.000,00
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 397/2017 Contrato de Obras por Procedimiento Negociado Sin Publicidad OBRAS PROXECTO PAVIMENTACION DE CAMINOS ACCESO BARRAL, GASALLA E ABELAIRA EN LAGOA 55.954,33
ABERTO MULTICRITERIO 404/2017 Contrato de Subministración por Procedemento aberto, Oferta economicamente máis vantaxosa, Diversos criterios de adxudicación e Tramitación urxente SUBMINISTRACION DUN CAMIÓN VOLQUETE DE OBRA USADO PARA O SERVIZO DE VIAS E OBRAS 49.586,78
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 290/2017 Contrato de Subministración por Procedemento Negociado sen Publicidade DUN TRACTOR USADO SUBMINSTTRACION DUN TRACTOR DE SEGUNDA MAN
aberto 50/2017 Contrato administrativo especial para a explotación do servizo de bar nun edificio público, por procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación EXPLOTACIÓN DA CAFETERIA-BAR D DO CENTRO SOCIO-CULTURAL, XUVENIL E DA 3ª IDADE DO CONCELLO DA PASTORIZA 7140,48